Denne webshop er CO2-neutral

 

CO2 neutral webshop - SKUUB

 
 

Hvordan reducerer vi CO2?

Vi bidrager via vores medlemsskab hos www.ingenco2.dk til opførelsen af nye, vedvarende energikilder. Dette reducerer vores forbrug af energi fra kulkraftværker og andre mere forurenende energikilder.

Vores samlede strømforbrug beregnes og udlignes efterfølgende ved hjælp af en lignende mængde nyopført, klimavenlig energiproduktion.

 

Skuub - CO2-neutral webshop

CO2 neutral webshop - SKUUB